EFM
ข่าว

ยิปซี คีรติ รับเลิก เจษ  เจษพิพัฒน์ แล้ว 7 เดือน ปัดสาเหตุไม่ได้มาจากมือที่สาม เหตุหลักมาต่างคนต่างมุ่งงาน และความดูแลเอาใจใส่กันลดลง เป็นการคุยตกลงเลิกกันทั้งสองฝ่าย   แจงรูปไปเที่ยวกับ ฌอห์น จินดาโชติ ส่วนหนึ่งเป็นช่วงเวลาทำใจ ขอพักเรื่องหัวใจไปก่อน

RELATED ข่าว
EFM