EFM
ข่าว

"ดีเจโบ ธนากร ชินกูล" เข้าพิธีอุปสมบท เป็นเวลา 21วัน ณ วัดยานาวา เผยตั้งใจบวชให้พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ รับก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดจะบวช แต่จังหวะเวลาได้พอดี รับอยากไปศึกษาธรรมที่วัดป่า ปัดเตรียมความพร้อมอะไร บอกพยายามศึกษาธรรมให้ได้มากที่สุดโดยได้ฉายาทางธรรม อคฺคปญฺโญ (อัคคะ ปัญโญ) แปลว่า ผู้มีปัญญาอย่างยอดเยี่ยม พร้อมด้วยครอบครัว และเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการร่วมแสดงความยินดี

RELATED ข่าว
EFM