EFM ENTERTAINMENT NEWS

ดีเจมะตูม เตชินท์ ถือฤกษ์ดีเช้าวันอาทิตย์ ที่ 9 มกราคม 2565 และเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ 32 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดโพธิทอง แขวงบางมด กรุงเทพฯ เพื่อทดแทนพระคุณบิดา มารดา พร้อมรับฉายาทางธรรมว่า “โชติปัญฺโญ” แปลว่า “ผู้มีปัญญาสว่างไสว”

โดยกำหนดการเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 06.30 น. มีพิธีปลงผม และแห่นาคเข้าพิธีอุปสมบทในเวลา 08.00 น. ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น และเรียบง่าย มีเพียงสมาชิกในครอบครัวจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่เดินทางไปร่วมอนุโมนาบุญ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการประกาศถึงข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้ร่วมพิธี เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

พร้อมกันนี้ยังมีการเปิดเผยว่า พระโชติปัญฺโญ มีกำหนดบวชศึกษาพระธรรมนาน 15 วัน และในวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จะเดินทางไปจำวัดที่ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ซึ่งเป็นวัดป่าใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย และจะกลับมาลงจำวัดที่ วัดโพธิทอง แขวงบางมด กรุงเทพฯ อีกครั้งก่อนลาสิกขาบท

ทีมงาน EFM94, Chill Online และ GREEN WAVE 106.5 ขอร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วย

RELATED
EFM