EFM ENTERTAINMENT NEWS

เตรียมเดินเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์อีกคนหนึ่งแล้ว สำหรับ ดีเจมะตูม เตชินท์ พิธีกรและนักแสดงชื่อดัง ที่ล่าสุดใช้โอกาสดีวันเปิดทำงานวันแรกของปี 2565 เดินทางเข้าไปกราบผู้ใหญ่ที่เคารพในตึก GMM GRAMMY เพื่อลาอุปสมบททดแทนพระคุณบิดา-มารดา

ซึ่งวันนี้ (4 มกราคม) ดีเจมะตูม เดินทางเข้าไปกราบลาอุปสมบทกับ คุณบอย ถกลเกียรติ, พี่ฉอด สายทิพย์ และ ผู้ใหญ่ในฝ่ายผลิตรายการวิทยุ EFM94 เพื่อร่วมทำบุญ และอนุโมทนาบุญครั้งใหญ่นี้ด้วย

สำหรับกำหนดการพิธีอุปสมบทจะมีขึ้นในวัน อาทิตย์ ที่ 9 มกราคม 2565 ณ วัดโพธิทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยจะเริ่มพิธีปลงผมเวลา 06.30 น. และเข้าอุปสมทบเวลา 08.00 น. ซึ่งจะจัดขึ้นแบบเรียบง่าย มีเพียงครอบครัว รวมทั้งเพื่อนนักแสดงจำนวนหนึ่งเข้าร่วมงาน

RELATED
EFM