EFM ENTERTAINMENT NEWS

          สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม, จังหวัดนครราชสีมา, กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ร่วมกันจัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29 ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

          งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29 ครั้งนี้ เป็นการจัดงานประกาศรางวัลให้กับภาพยนตร์ไทย ประจำปี 2562-2563 มีกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานแต่ละประเภท และส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นสื่อที่สร้างสรรค์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ, สังคม, วัฒนธรรม และความมั่นคงให้กับประเทศชาติ ตลอดจนการจัดงานในครั้งนี้ยังจะมุ่งเน้นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ สังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดงานในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ ช่องเวิร์คพอยท์ ช่อง 23 ที่จะถ่ายทอดพิธีการจัดงานประกาศรางวัลฯ ระหว่างเวลา 22.15 น. - 00.15 น.

          พร้อมทั้งยังมีการประกาศรายชื่อผลงาน, คนบันเทิง ที่มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29 จำนวนทั้งสิ้น 17 สาขา ได้แก่

          1.เทคนิคการสร้างภาพพิเศษ

                - Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ / บริษัท เซอร์เรียล สตูดิโอ จำกัด

                - ขุนแผน ฟ้าฟื้น / บริษัท แฟทแคท วีเอฟเอ็กซ์ จำกัด

                - จอมขมังเวทย์ 2020 / บริษัท ฮิวแมนฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด

                - แสงกระสือ / บริษัท ออลเทอร์เนท สตูดิโอ จำกัด / บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด บริษัท ดาร์ค อาร์มี่ สตูดิโอ จำกัด

                - อีเรียมซิ่ง / Riff Studio & Alternate Studio

 

          2.เทคนิคพิเศษการแต่งหน้า

                 - ขุนแผน ฟ้าฟื้น / ณัฐชานันท์ กิติเกรียงไกร

                 - จอมขมังเวทย์ 2020 / Q FX Studio

                - ตุ๊ดซี่ส์แอนด์เดอะเฟค / อาภรณ์ มีบางยาง

                - พี่นาค 2 / ถัถลี จารุจุฑารัตน์, มนตรี วัดละเอียด

                - แสงกระสือ / ศิริรัตน์ แจ่มฟ้า

 

          3. ออกแบบเครื่องแต่งกาย

                - Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / สุธี เหมือนวาจา

                - ขุนแผน ฟ้าฟื้น / ประภากาศ อังศุสิงห์, สุกัญญา มะเรืองประดิษฐ์

                - แสงกระสือ / ชญานุช เสวกวัฒนา

                - อ้าย..คนหล่อลวง / สุธี เหมือนวาจา

                - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / พัชรินทร์ สุระวัฒนาพงศ์

 

          4.กำกับศิลป์

                - Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ราสิเกติ์ สุขกาล

                - กระเบนราหู / ศราวุธ แก้วน้ำเย็น

                - ขุนแผน ฟ้าฟื้น / พิษณุ วริรักษ์, ชาติชาย ไชยยนต์, สาธิต ประดิษฐสาร

                - แสงกระสือ / ศราวุธ แก้วน้ำเย็น

                - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / พัชรนันต์ ตาลานนท์

 

          5.ดนตรีประกอบ

                - Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / หัวลำโพงริดดิม

                - Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ธนชัย อุชชิน

                - กระเบนราหู / คริสตีน ออทท์, มาธิเออ กาบรี

                - แสงกระสือ / ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์

                - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ใจเทพ ร่าเริงใจ

 

          6.เพลงนำภาพยนตร์

                - Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / เพลง LET U GO ร้องโดย : เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ, แพรวา สุธรรมพงษ์ ประพันธ์ : คงเดช จาตุรันต์รัศมี, เจตมนต์ มละโยธา, วิษณุ ลิขิตสถาพร

                - ดิวไปด้วยกันนะ / เพลง : รุ้ง โดย : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

                - ไทบ้าน x BNK 48 จากใจผู้สาวคนนี้ / เพลง : โดดดิด่ง ศิลปิน : ไอดอลหญิงวง BNK 48

                - อ้าย..คนหล่อลวง / เพลง : พี่ไม่หล่อลวง ศิลปิน : BamBam

                - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / เพลง : ทิ้งแต่เก็บ ศิลปิน : The Toys

         

          7.บันทึกเสียงและผสมเสียง

                - Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / นฤเบศ เปี่ยมใย จาก บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

                - Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / อัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร, สราวุธ พันถา,

                  บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

                - กระเบนราหู / เฉลิมรัฐ กวีวัฒนา, ชาร์ลส์ บุสเซียน, อาร์โนด์ โรลลองด์

                - แสงกระสือ / ไวกูญ เหล่าพิพัฒน์ภิญโญ, บริษัท วันคลู ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

                - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ จาก บริษัท วันคูล ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

 

          8.ลำดับภาพ

                - Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / ปนายุ คุณวัลลี

                - Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย

                - กระเบนราหู / หรินทร์ แพทรงไทย, ลี ชาตะเมธีกุล

                - แสงกระสือ / มานุสส วรสิงห์, อภิสิทธิ์ ว่องไวตระการ

                - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต

 

          9.ถ่ายภาพ

                - Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล

                - กระเบนราหู / นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

                - ดิวไปด้วยกันนะ / นิกร ศรีพงศ์วรกุล

                - แสงกระสือ / ภิไธย สมิตสุต

                - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / นิรมล รอสส์

 

          10.บทภาพยนตร์

                - Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / ชยนพ บุญประกอบ, ทศพล ทิพย์ทินกร, ภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์

                - Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / คงเดช จาตุรันต์รัศมี

                - ดิวไปด้วยกันนะ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สรวิชญ์ เมืองแก้ว,

                - แสงกระสือ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล,

                - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

 

          11.ผู้แสดงสมทบหญิง

                - Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / แพรวา สุธรรมพงษ์

                - โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง / หัทยา วงษ์กระจ่าง

                - อ้าย..คนหล่อลวง / คัทลียา แมคอินทอช

                - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ษริกา สารทศิลป์ศุภา

                - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / อาภาศิริ จันทรัศมี

 

          12.ผู้แสดงสมทบชาย

                - จอมขมังเวทย์ 2020 / จิรายุ ตันตระกูล

                - ดิวไปด้วยกันนะ / พันธุ์ธัช กันคำ

                - ไบท์แมน 2 / สมชาย เข็มกลัด

                - อ้าย..คนหล่อลวง / พงศธร จงวิลาส

                - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ถิรวัฒน์ โงสว่าง

 

          13.ผู้แสดงนำหญิง

                - Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์

                - ตุ๊ดซี่ส์แอนด์เดอะเฟค / อารยา เอ ฮาร์เก็ต

                - แสงกระสือ / ภัณฑิรา พิพิธยากร

                - อีเรียมซิ่ง / ราณี แคมเปน

                - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง

 

          14.ผู้แสดงนำชาย

                - ดิว ไปด้วยกันนะ / ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์

                - โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง / ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

                - แสงกระสือ / โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์

                - อ้าย..คนหล่อลวง / ณเดชน์ คูกิมิยะ

                - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์

 

          15.ผู้กำกับภาพยนตร์

                - Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / คงเดช จาตุรันต์รัศมี

                - กระเบนราหู / พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

                - ดิว ไปด้วยกันนะ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

                - แสงกระสือ / สิทธิศิริ มงคลศิริ

                - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

 

          16.ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

                - Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / บริษัท บีเอ็นเค โฟร์ติเอด ฟิล์ม จำกัด, บริษัท ซองซาวด์ โปรดักชั่น จำกัด, บริษัท สไลด์เดอร์ แคท จำกัด

                - กระเบนราหู / ไดเวอร์ชัน, มิทเอ้าท์ซาวด์ฟิล์ม

                - ดิว ไปด้วยกันนะ / บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

                - แสงกระสือ / บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด

                - ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

 

          17.ภาพยนตร์สารคดี

                - School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน / บริษัท อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ จำกัด

                - ดินไร้แดน / Mobil Lab Project

                - ติดถ้ำ / Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)

RELATED
EFM