NEW RELEASE BY REBECCA

       ในปี 2020 หลังจากเราผ่านวิกฤคกันมาในช่วงแรก ก็เริ่มเข้าสู่ยุค New Normal ที่ทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับเรื่องใหม่ๆ ที่หลายๆอย่างกำลังจะกลายเป็นเรื่อง ธรรมดา

       เพลงนี้จึงเปรียบเทียบ เช่นเดียวกับความรัก เมื่อสถานะของบางคนที่กำลังจะเปลี่ยนไป เราไม่สามารถรักกันได้เหมือนก่อน การฝึกไม่คิดถึงเธอในช่วงนี้ ทำให้ชินตั่งแต่ตอนนี้ ปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดจากความเหงาเรื่องนี้จนกลายเป็น “เรื่องธรรมดา” หรือไปจนกว่าจะได้เจอรักที่เป็น “เรื่องใหม่”

 

RELATED NEW RELEASE BY REBECCA
EFM