Talk

HIGHLIGHT

Ep.8 จะ Move ไปไหน ได้ สุดท้ายก็ Move ไปหาไบร์ทเหมือนเดิม


EFM Fandom Live ด้อมไหนก็ฟินได้!! เปิดอาณาจักรต้อนรับทุกด้อม กับ ดีเจแนนและดีเจดาว

HIGHLIGHT EFM Fandom Live
HIGHLIGHT Talk
EFM